Obowiązek stosowania kas fiskalnych w działalności gospodarczej nakłada na podatników ustawa o podatku od towarów i usług. Szczegółowe regulacje dotyczące kas są zawarte obecnie w rozporządzeniu ministra finansów z 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które obowiązuje do 31 grudnia 2009 r. Jednak zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów i opracowanym przez resort projektem, nowe rozporządzenie, które wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r., będzie identyczne jak dotychczasowe.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Kto musi instalować kasy fiskalne