Podatnik w 2002 roku pracował przez trzy miesiące w Wielkiej Brytanii oraz przez cztery w Holandii. Resztę roku zarabiał w Polsce. Nie rozliczył się z zagranicznych zarobków w kraju. Czy może złożyć dwa wnioski o abolicję?
Tak. Podatnik, który w danym roku pracował w dwóch państwach i w Polsce chce skorzystać z abolicji podatkowej, musi złożyć dwa wnioski o abolicję PIT-AZ. We wniosku należy podać takie dane, jak: rok podatkowy, którego dotyczy wniosek; dane identyfikacyjne podatnika i małżonka, jeżeli małżonkowie złożyli wspólne zeznanie podatkowe za rok, którego dotyczy wniosek; wysokość uzyskanych za granicą przychodów; wysokość zapłaconego za granicą podatku; wysokość innych przychodów uzyskanych za granicą i zapłaconego tam podatku.
Warto wiedzieć, że przychody zagraniczne w walucie obcej w pierwszej kolejności należy pomniejszyć o diety z tytułu podróży zagranicznej. Za lata 2002-2003 diety można odliczyć od wszystkich przychodów, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, z wyjątkiem przychodów opodatkowanych ryczałtem. Za lata 2004-2007 diety można odliczyć wyłącznie od przychodów ze stosunku pracy. Wysokość diety uzależniona jest od kraju, w którym pracował podatnik.