Różnice w opisie usługi na fakturze i kopii nie pozbawiają podatnika prawa do odliczenia VAT. Ale musi to być jedyna pomyłka, a usługa musi być wykonana.
Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził prawo podatnika do odliczenia VAT w sytuacji, gdy na fakturze i jej kopii błędnie opisano rodzaj usługi. W ocenie NSA nie jest to pomyłka bezwzględnie pozbawiająca podatnika odliczenia. Jak zauważył sędzia NSA Artur Mudrecki, sporna usługa została wykonana, a podatek został zapłacony przez wystawcę faktury. Ponadto w pozostałym zakresie oryginał i kopia faktury zawierały identyczne dane, m.in. dotyczące stron umowy, kwoty należności i VAT. Jak podkreślił NSA, sąd I instancji dokonał prawidłowej wykładni przepisów ustawy o VAT, kierując się zasadą neutralności i dobrem podatnika. Zdaniem NSA w takiej sytuacji pozbawienie podatnika prawa do odliczenia VAT byłoby zbyt rygorystyczne i oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego.
Spór dotyczył odliczenia VAT za marzec 2000 r. Chodziło o jedną fakturę dokumentującą usługi budowlane. Okazało się, że kopia i oryginał opisują dwie różne usługi. Organy podatkowe uznały, że taki błąd oznacza pozbawienie prawa do odliczenia. Wyrok jest prawomocny.
Sygn. akt I FSK 1422/08.