Od nieco ponad miesiąca Służba Celna działa na podstawie nowej ustawy. Celnikom przybyło dodatkowych obowiązków, m.in. w zakresie kontroli gier hazardowych czy wydawania zezwoleń na gry. Celnicy nie mają kłopotów z wypełnieniem tych zadań. To wnioski z sondy DGP przeprowadzonej w izbach celnych.

Szkolenia pracownicze

Funkcjonariusze celni już przed wejściem w życie nowych przepisów zaczęli przygotowania do ich stosowania. Ryszard Chudy, zastępca dyrektora w Izbie Celnej w Olsztynie, podkreśla, że pracownicy izby przeszli wiele szkoleń wewnętrznych, jak i z udziałem innych instytucji, np. policji, prokuratury.

Również Mirosław Kucharczyk z Izby Celnej w Kielcach stwierdza, że pracownicy przed wejściem w życie ustawy o Służbie Celnej zostali przeszkoleni m.in. w zakresie udzielania zezwoleń.

Organizacja pracy

W izbach i urzędach celnych trwa reorganizacja stanowisk. Aldona Węgrzynowicz z Izby Celnej w Katowicach tłumaczy, że w ramach funkcjonującego wydziału podatku akcyzowego powstało nowe wieloosobowe stanowisko ds. gier i zakładów wzajemnych.

Podobnie jest w innych regionach kraju. Wszystko to za sprawą zarządzenia ministra finansów. Jak tłumaczy Mariusz Sitniczuk z Izby Celnej w Białymstoku, z dniem przyjęcia przez Służbę Celną nowych obowiązków minister finansów zmienił wewnętrzną strukturę organizacyjną izb celnych i urzędów celnych. Realizacja zadań z zakresu akcyzy i gier należy do oddzielnych komórek.

– Obecnie w Izbie Celnej w Poznaniu finalizowane są prace nad nowymi regulaminami organizacyjnymi izby oraz podległych urzędów celnych. Zmiany będą dotyczyły nazewnictwa komórek, organizacji wewnętrznej oraz zadań – mówi Cezary Kosman z Izby Celnej w Poznaniu.