JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Czy z tytułu nabycia samochodu ciężarowego Seat 1M Leon 1,6 rok produkcji 2002 można odliczyć cały VAT naliczony czy tylko 60 proc. tej kwoty?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6 tys. zł. Aby możliwe było pełne odliczenie VAT z tytułu zakupu auta, musi on spełniać pewne warunki ustawowe.

W omawianym przypadku podatnik posiadał błędne zaświadczenie o stanie technicznym pojazdu. Sprostowane zaświadczenie potwierdzało, że samochód nie spełnia wymagań uprawniających do pełnego odliczenia VAT.

W konsekwencji kwota podatku naliczonego z tytułu nabycia tego pojazdu stanowić będzie 60 proc. kwoty podatku określonej na fakturze - nie więcej jednak niż 6 tys. zł.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 kwietnia 2008 r. (nr 1401/PV-II/4407/14-49/07/EK/PV-IV).