•  ZGŁOSZENIA INTRASTAT. Do 10 września podatnicy powinni przekazać do urzędów skarbowych zgłoszenia INTRASTAT. Jest to system statystyki obrotów handlowych między państwami Unii Europejskiej. Jednym ze sposobów dokonywania zgłoszenia jest użycie systemu teleinformatycznego Celina.
  •  PYTANIA EGZAMINACYJNE WE WRZEŚNIU. Prof. Jolanta Iwin-Garzyńska, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego, poinformowała, że nowe pytania na egzamin pisemny i ustny dla kandydatów na doradców podatkowych zostaną opublikowane do końca września. Obecnie toczą się prace nad pytaniami z materialnego prawa podatkowego, międzynarodowego prawa podatkowego, administracji finansowej i kontroli skarbowej oraz nad pytaniami pisemnymi.
  •  NOWE NUMERY KONT. Krajowa Rada Doradców Podatkowych podała nowe numery kont dla doradców podatkowych. Opłaty z tytułu przekształcenia wpisu warunkowego we wpis należy dokonywać na konto: 83 1140 1124 3556 0000 2222 4444. Natomiast opłaty z tytułu wpisu na listę doradców podatkowych na konto: 56 1140 1124 3556 0000 1111 2222.
    Więcej www.kidp.pl
  •  WYŁUDZALI VAT. Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie oraz funkcjonariusze warszawskiego Centralnego Biura Śledczego przeszukali pięć powiązanych rodzinnie firm z województwa warmińsko-mazurskiego zajmujących się obrotem złomem. Ustalono, że członkowie rodziny rejestrowali różne podmioty gospodarcze. W ewidencji wykazywali faktury zakupu VAT, dokumentujące fikcyjne transakcje. Ponadto towar papierowo krążył między powiązanymi firmami. Proceder miał na celu wyłudzenie VAT.
    Więcej www.uks.olsztyn.pl
  •  UMOWA MIĘDZY CHINAMI I SINGAPUREM. Władze Chin i Singapuru podpisały nową umowę podatkową. Po zakończeniu procedury jej ratyfikacji zastąpi ona umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą w 1986 roku. Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w nowej umowie jest wprowadzenie nowych stawek podatku źródłowego nakładanego na dywidendy i należności licencyjne.
    Więcej www.taxnews.pl