Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest uproszczoną ewidencją podatkową, którą prowadzą przedsiębiorcy działający na niewielką skalę. Tę formę ewidencji zazwyczaj wybierają podatnicy, którzy osiągają dochody opodatkowane na zasadach ogólnych oraz na zasadach liniowego, 19-proc. PIT. W księdze tej przedsiębiorcy muszą przez cały rok ewidencjonować wszystkie zdarzenia gospodarcze, w szczególności osiągane przychody oraz ponoszone koszty uzyskania przychodów. Właściwie ujęte zdarzenia gospodarcze pozwolą na ustalenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania, a w konsekwencji należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z prowadzonej działalności gospodarczej za dany rok. My dziś zajmujemy się rozliczeniem PIT za 2009 rok.

Księga na koniec roku

Zamknięcie roku w firmie to duży wysiłek dla każdego podatnika. Trzeba zrobić podsumowanie w prowadzonej ewidencji, sporządzić m.in. spis z natury, aby w efekcie móc ustalić wysokość dochodu do opodatkowania.

Przechodząc do konkretnych zadań, jakie trzeba wykonać w księdze podatkowej, po zakończeniu miesiąca wpisy dokonane w danym miesiącu należy podkreślić, a dane z kolumn 7–14 zsumować. Podsumowane kwoty następnie trzeba podkreślić. Podatnik może pod podsumowaniem danego miesiąca wpisać w poszczególnych kolumnach sumy od początku roku do miesiąca poprzedzającego dany miesiąc i w kolejnej pozycji wpisać w poszczególnych kolumnach sumę od początku roku. Inaczej będzie, gdy podatnik nie dokonuje podsumowania zapisów kolejnych miesięcy narastająco od początku roku. Wówczas po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorca musi na oddzielnej stronie w księdze sporządzić zestawienie roczne. W tym celu należy wpisać do właściwych kolumn sumy z poszczególnych miesięcy i dodać je. Na pewno ta metoda będzie bardziej pracochłonna, ale to oczywiście wybór podatnika.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu przeczytasz:

Sporządzenie remanentu

Zasady wyceny

Obliczenie dochodu

Koszty do wykazania

Bez dokumentów ani rusz

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Przygotowanie spisu z natury i zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.