Sposób rozliczenia faktury na przełomie roku uzależniony jest m.in. od rodzaju poniesionych kosztów oraz prowadzonej przez podatnika ewidencji.

– Do właściwego rozliczenia faktur zakupu potrzebna jest prawidłowa klasyfikacja wynikających z nich kosztów na koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami – przypomina Katarzyna Szymańska, ekspert podatkowy w Taxways.

Anna Beneturska, konsultant w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek, tłumaczy, że należy też zwrócić uwagę, czy faktury nie dotyczą kosztów prac rozwojowych, w odniesieniu do których ustawodawca określił szczególne zasady rozliczania.

Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną powinien rozliczyć faktury w dacie ich wystawienia. Katarzyna Szymańska podkreśla, że w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego księgę metodą memoriałową moment potrącenia kosztu uzależniony jest od jego rodzaju. W przypadku kosztu bezpośredniego potrącony jest on w roku, w którym osiągnięty został dochód odpowiadający kosztowi. Jeżeli natomiast jest to koszt pośredni, jego potrącenie powinno nastąpić w grudniu 2009 r., tj. z dniem wystawienia faktury.