Za nieco ponad tydzień mikołajki, potem Boże Narodzenie, czyli okres wręczania prezentów. Podarunkami, które otrzymujemy od rodziny i znajomych, niestety może zainteresować się fiskus. Dla urzędników skarbowych interesujące będą zwłaszcza drogie prezenty, wręczane między osobami niespokrewnionymi.

Obdarowani, którzy nie są spokrewnieni, od podarunku, którego wartość przekracza 4902 zł, powinni zapłacić podatek. Między rodziną jest trochę lepiej. Najbliżsi, którzy przekazują sobie prezenty, są z podatku od darowizn zwolnieni do 9637 zł. Gdy prezent przekroczy tę kwotę, w ciągu pięciu lat, czyli sumując np. wartość prezentów świątecznych z ostatnich pięciu lat, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku, trzeba będzie darowiznę zgłosić w urzędzie skarbowym.

Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów wyjaśnia, że organy podatkowe mają prawo sprawdzać wszelkie transakcje dokonywane między podatnikami. Dotyczy to również darowizn. Natomiast nie można zakładać, że urzędnicy skarbowi nagle zaczną kontrolować wszystkich podatników pod ką- tem otrzymanych prezentów świątecznych, tym bardziej że darowizny wśród najbliższej rodziny są zwolnione z opodatkowania.

– Jednak np. w przypadku kontroli w ramach nieujawnionych źródeł przychodów, gdy podatnik powoła się na otrzymanie prezentu świątecznego o wysokiej wartości, urzędnik z pewnością sprawdzi, czy został odprowadzony podatek od darowizny – stwierdza Magdalena Kobos.

Dodatkowo powołanie się na taką darowiznę, która nie została opodatkowana, oznacza sankcyjny 20-proc. podatek.

Prezent jako darowizna

Prezent świąteczny lub okolicznościowy to darowizna podlegająca ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Według Joanny Michalskiej, eksperta podatkowego z KPMG, jeżeli podarunek zostanie otrzymany od członka najbliższej rodziny (m.in. małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków), obdarowanemu przysługuje zwolnienie z opodatkowania bez względu na wartość prezentu.

– O otrzymaniu prezentów świątecznych z zasady nie informujemy organów podatkowych. Jednak w przypadku podarunków o wartości przekraczającej 9637 zł na osobie podlegającej temu zwolnieniu ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego. Zgłoszenie dokonywane jest na formularzu SD-Z2 – tłumaczy Joanna Michalska.