Stawki podatku od budynków mieszkalnych oraz gruntów w 2010 roku wzrosną we wszystkich miastach. Podwyżka pozwoli na częściowe uzupełnienie wpływów budżetowych.
Miasta, które dotychczas starały się nie podnosić podatków mieszkańcom, decydują się na podwyższenie stawek podatku od nieruchomości na przyszły rok. Mieszkańcy odczują przede wszystkim wzrost stawek podatku od nieruchomości: od gruntów i budynków mieszkalnych, choć nie będą to znaczące wzrosty. Zwykle stawki będą wyższe o kilka groszy za mkw.

Efekt kryzysu

Miasta są zmuszone podwyższyć stawki podatków lokalnych ze względu na niższe wpływy z podatków dochodowych i innych źródeł. Aby ratować budżety na 2010 rok, decydują się na podniesienie stawek podatku od nieruchomości. Nie są to duże podwyżki dla obywateli, jednak mogą stanowić poważny zastrzyk dla budżetu miasta. Z projektu uchwały Rady Miasta Katowice wynika, że zaproponowane stawki podatku od nieruchomości na rok 2010 zostaną podwyższone o 2,82 proc. do 3,61 proc. w stosunku do stawek obowiązujących w 2009 roku, z wyjątkiem stawki dla gruntów pozostałych, która wzrosła o 6,67 proc. Ile więcej będą musieli zapłacić mieszkańcy?
Przykładowo, miesięczne obciążenie podatnika będącego właścicielem mieszkania o powierzchni użytkowej 70 mkw. w Warszawie wraz z udziałem w gruncie o powierzchni 30 mkw. według stawek z 2009 roku wynosi 4,36 zł, natomiast według stawek na 2010 rok wyniesie 4,76 zł. Oznacza to wzrost obciążenia podatnika o 40 gr. miesięcznie (podatek płaci się w ratach kwartalnych). Podatnik, który ma dom w Warszawie o powierzchni 150 mkw. i działkę wielkości 800 mkw., zapłaci w przyszłym roku o 6,37 zł miesięcznie więcej niż obecnie.
Podobnych wzrostów mogą spodziewać się mieszkańcy Katowic, Wrocławia, Krakowa, Gdańska i Łodzi.

Zmiana stawek

Rady miast i gmin nie mogą uchwalać dowolnych stawek podatków na przyszły rok. Granicą jest limit określony przez ministra finansów w obwieszczeniu. Rada miasta może więc uchwalić stawki w wysokości równej stawkom maksymalnym określonym przez ministra lub mniejszej.
Stawki w większości miast to dopiero propozycje zmian na przyszły rok. Uchwały rad miast zapadną w najbliższych dniach lub tygodniach. Jako jedno z pierwszych, większych miast stawki na przyszły rok uchwalił Gdańsk. Rada Miasta Warszawy ma podjąć uchwałę w sprawie stawek dziś.
W obecnym roku minister podniósł stawki maksymalne podatku od nieruchomości o 3,5 proc., czyli o wskaźnik inflacji. Maksymalna stawka dla grutnów pozostałych, jaką może uchwalić gmina lub miasto, wynosi 0,39 zł, natomiast maksymalna stawka podatku od budynków mieszkalnych 0,65 zł. Z naszej analizy wynika, że stawki maksymalne będą w przyszłym roku stosowane w Warszawie.