Marcin Chomiuk

dyrektor w PricewaterhouseCoopers

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu skierował 26 października 2009 r. do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) pytanie prejudycjalne w sprawie skutków na gruncie VAT usług czasowego udostępniania stoisk wystawowych i targowych.

Sprawa dotyczy polskiego przedsiębiorcy, który świadczy usługi czasowego udostępniania stoisk m.in. na zagranicznych targach i wystawach. Jego kontrahentami są podmioty, które mają zamiar zaprezentować swoją ofertę na zagranicznych targach lub wystawach. Usługi na ich rzecz są wykonywane w kilku etapach. W pierwszej kolejności przedsiębiorca przygotowuje projekt oraz wizualizację stoiska. Następnie wykonuje elementy potrzebne do jego montażu. Na końcu przywozi te elementy na miejsce organizacji targów i montuje kompletną konstrukcję stoiska. Po zakończeniu targów wszystkie części składowe stoiska wracają do spółki. Te usługi obejmują wyłącznie przygotowanie i udostępnienie konstrukcji stoiska, a nie miejsca, na którym ono stoi. Udostępnienie miejsca to usługa organizatora targów, za którą kontrahent płaci odrębnie.

Sąd w Poznaniu ma wątpliwości, czy w świetle Dyrektywy 2006/112/WE usługi przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu polskim VAT. Odpowiedź byłaby twierdząca, gdyby ich miejsce świadczenia było położone w Polsce. Z kolei w przypadku ustalenia, że miejsce świadczenia ulokowane jest za granicą – polski VAT nie miałby zastosowania. Ustalenie miejsca świadczenia jest determinowane sposobem klasyfikacji usługi. Sąd uznał, że w przypadku usług świadczonych przez przedsiębiorcę do rozważenia są dwa sposoby klasyfikacji. Celem pytania prejudycjalnego będzie rozstrzygnięcie, który z tych sposobów jest właściwy. Za którymkolwiek podejściem opowie się ETS, będzie to miało istotne znaczenie dla polskich podatników.