Kierowca otrzymujący od pracodawcy zwrot środków za korzystanie z sanitariatów w podróży służbowej nie zapłaci od takiego zwrotu PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, czy przyznany kierowcom zwrot kosztów wydatków na korzystanie z sanitariatów i toalet w czasie podróży służbowej w kwocie 5 euro na dobę będzie podlegał zwolnieniu od PIT.
Wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w odrębnych przepisach wydanych przez ministra pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz za granicą.