Od przyszłego roku wzrośnie opłata paliwowa dla oleju napędowego. Sejm uchwalił rządowy projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która zakłada podwyżkę opłaty paliwowej. Jak szacował rząd, spowoduje to zwiększenie ceny 1 litra oleju napędowego o ok. 16 gr brutto (ok. 4 proc. ceny paliwa). Wzrost dochodów z tego tytułu ma przynieść budżetowi ok. 2,2 mld zł rocznie.

Ustawa dostosowuje polskie regulacje do Dyrektywy Rady 2003/96/WE. Zobowiązuje ona państwa członkowskie do ustalania opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej nie niższego niż minimalne ceny opodatkowania, określone w załączniku do dyrektywy. Dostosowanie stawek podatkowych dla oleju napędowego osiągnięte zostanie właśnie poprzez zmianę stawek opłaty paliwowej. Dzięki temu nie będzie podwyższana akcyza.

Zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r. Nowelizację rozpatrzy Senat.