Od 22 października pod-mioty, które zajmują się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, stały się tzw. instytucjami obowiązanymi. Na podstawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu będą zobowiązane do rejestracji tzw. transakcji ponadprogowych (których równowartość przekracza 15 tys. euro).

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Generalny Inspektor Informacji Finansowej na stronnie internetowej Ministerstwa Finansów opublikował komunikat. Poinformował w nim, że nowe podmioty obowiązane są zwolnione z obowiązku rejestracji, do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Delegacja ustawowa do wydania tych przepisów wejdzie w życie 23 października 2010 r.