Likwidację 30-proc. dodatkowej kary dla podatników VAT, którzy nieprawidłowo rozliczają się z fiskusem, przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT, przyjęty w piątek przez sejmową Komisję Finansów Publicznych.

Chodzi m.in. o firmy, które np. zawyżyły kwotę zwrotu podatku lub zaniżyły zobowiązanie podatkowe.

Komisja pracowała jednocześnie nad propozycjami poselskimi, przygotowanymi przez kluby PO i PiS, kilkoma projektami opracowanymi przez komisję "Przyjazne Państwo" oraz projektem rządowym. Większość zmian przyjętych przez komisje pokrywa się z rozwiązaniami zaproponowanymi przez rząd.

Zmiany przyjęte przez komisję przewidują m.in. zwiększenie limitu obrotów dla utrzymania statusu małego podatnika - z 800 tys. euro do 1,2 mln euro.

Komisja zgodziła się na wprowadzenie do ustawy rozwiązania proponowanego przez PO, zgodnie z którym firma będzie mogła odliczyć VAT w deklaracji do końca roku. Dziś firma ma na to dwa miesiące, a rząd proponował wydłużenie tego terminu do trzech.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie do ustawy o VAT przepisów umożliwiających zakładanie magazynów konsygnacyjnych

Po burzliwej dyskusji przyjęto rządową propozycję skrócenia do 60 dni podstawowego terminu zwrotu VAT. Eksperci ostrzegali, że generalnie korzystny przepis zawiera jednak rozwiązanie szkodliwe dla firm.

Urząd skarbowy będzie mógł bowiem bezterminowo wydłużyć termin 60- dniowy, jeśli uzna, że zasadność zwrotu budzi wątpliwości. Gdy np. po dwóch latach weryfikacji rozliczeń uzna, że pieniądze jednak należy oddać, ale w kwocie mniejszej np. o kilka złotych, kwota zwrotu nie będzie zawierała odsetek za zwłokę.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie do ustawy o VAT przepisów umożliwiających zakładanie magazynów konsygnacyjnych. Ich funkcjonowanie umożliwi przemieszczanie towarów wewnątrz UE.

Komisja przyjęła także zmiany eliminujące obowiązek wpłacania kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tys. zł dla podatników rozpoczynających handel wewnątrzwspólnotowy. Firmy starające się o szybszy zwrot VAT będą musiały złożyć zabezpieczenie, ale będzie ono uzależnione od wnioskowanej kwoty zwrotu.

Ponadto projekt wprowadza m.in. możliwość składania deklaracji VAT kwartalnie przez wszystkich podatników, a nie tylko przez małe firmy. Umożliwia także rozliczenie podatku importowego w deklaracji. Obecnie importerzy muszą odprowadzać podatek i potem czekać na jego zwrot.

Według szefa komisji finansów Zbigniewa Chlebowskiego, rozwiązania przyjęte przez komisję są w dużej mierze przełomowe dla polskich przedsiębiorców.

Komisja nie włączyła do projektu - jak wcześniej planowano - rozwiązań proponowanych przez komisję "Przyjazne Państwo"

Podczas piątkowego posiedzenia komisja przyjęła poprawkę przewidującą nowy termin wejścia w życie zmian. Mają one obowiązywać od 1 października tego roku, a nie 1 grudnia br.

Komisja nie włączyła do projektu - jak wcześniej planowano - rozwiązań proponowanych przez komisję "Przyjazne Państwo", polegających na zniesieniu obowiązku podwójnej rejestracji podatnika VAT: jednej dla prowadzenia transakcji krajowych i oddzielnej dla dostaw wewnątrzwspólnotowych. Posłowie będą nad nimi pracować w oddzielnym trybie.

Włączenie tych propozycji do głównego projektu odradziło sejmowe biuro legislacyjne. Miałoby to spowodować problemy z określeniem terminu wejścia w życie poszczególnych zmian. Rozwiązanie to, w kształcie proponowanym przez komisję, skrytykowało Ministerstwo Finansów.

"Bardzo ważne jest zapewnienie właściwej identyfikacji podatnika dokonującego dostaw wewnątrzwspólnowych, co ma wpływ na skuteczność kontroli" - powiedział wiceminister finansów Ludwik Kotecki. MF zwróciło uwagę, że zmiana miałaby istotne konsekwencje dla 1,5 mln podatników już zarejestrowanych w systemie.