Drobni przedsiębiorcy, rozliczający się z fiskusem na zasadach karty podatkowej, będą mogli zatrudniać więcej pracowników i nie stracą przywilejów podatkowych. Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, który jest konsultowany.

Według Elżbiety Lutow, eksperta Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP), zmiana zostanie pozytywnie oceniona przez firmy handlowe zajmujące się sprzedażą żywności, napojów, wyrobów tytoniowych.

Opodatkowanie działalności gospodarczej w formie karty podatkowej jest korzystne dla podatników z wielu powodów – są oni zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, a wysokość zobowiązania podatkowego wynika wprost z przepisów i znana jest podatnikowi z góry.

Z tego względu – jak podkreśla Konrad Bednarowski, konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych – podatnicy, którzy prowadzą działalność w zakresie handlu detalicznego żywnością oraz napojami i wyrobami tytoniowymi, chętnie korzystają z opodatkowania w tej formie. Jednak obecnie podatek w formie karty mogą płacić tylko ci podatnicy, którzy zatrudniają nie więcej niż trzech pracowników, co przekłada się na skalę prowadzonej działalności. Jednocześnie korzyści płynące z zatrudnienia dodatkowych pracowników mogą nie równoważyć utraty przywilejów związanych z przejściem na opodatkowanie działalności według zasad ogólnych.

– Podwyższenie limitu do pięciu zatrudnionych pracowników umożliwi zwiększenie zatrudnienia bez konieczności rezygnowania przez przedsiębiorców z rozliczania się w formie karty, co powinno ułatwić prowadzenie działalności przez te podmioty – stwierdza Konrad Bednarowski.

Zdaniem ZRP, propozycje zmian w ustawie o podatku zryczałtowanym zostały potraktowane wybiórczo, bez rozważenia wprowadzenia podobnych udogodnień dla niektórych działalności rzemieślniczych objętych tą formą opodatkowania.

Związek wnioskował o podniesienie limitów zatrudnienia w niektórych rodzajach działalności rzemieślniczych (np. dla robót budowlano-instalacyjnych).

– Proponowaliśmy przyznanie prawa do korzystania z karty podatkowej dla usług optyki okularowej, mechaniki pojazdowej oraz blacharstwa i lakiernictwa pojazdowego przed laty korzystających z tej formy opodatkowania. Nasze wnioski nie zostały jednak uwzględnione – mówi Elżbieta Lutow.

Ekspert dodaje, że zmiany w karcie podatkowej powinny iść raczej w kierunku przyznania możliwości dodatkowego zatrudnienia, np. o dwóch pracowników dla większości specjalności objętych kartą, tak jak było to w latach 2003–2005, dla zawodów rzemieślniczych. Wówczas nie stanowiło przeszkody do opodatkowania kartą przekroczenie zatrudnienia, nawet o trzech pracowników.

Ważne

Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy