NOWOŚĆ

Ministrowie finansów wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej zgodzili się na przedłużenie stosowania obniżonych stawek VAT we Wspólnocie do końca 2010 roku. W Polsce te preferencje dotyczą prawa do zachowania zerowego VAT na książki i czasopisma specjalistyczne, 3-proc. stawki na nieprzetworzone artykuły rolne oraz 7-proc. stawki w gastronomii, budownictwie mieszkaniowym i remontach (poza materiałami budowlanymi), które bez zgody UE przestałyby obowiązywać od 1 stycznia 2008 r. Aby od przyszłego roku niższe stawki nadal w Polsce obowiązywały, Ministerstwo Finansów musi wprowadzić odpowiednie zmiany w krajowych regulacjach.

- Nie byliśmy zaskoczeni decyzją Unii Europejskiej. Ministerstwo Finansów pracuje już nad zmianami przepisów, aby od początku przyszłego roku preferencje VAT były kontynuowane - powiedział nam Jakub Lutyk, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów.

Jednocześnie dodał, że zmiany w przepisach potrzebne do stosowania niższych stawek VAT od 1 stycznia są już gotowe. Nanoszone są w nich ostatnie poprawki. Wszystkie projekty trafią do uzgodnień międzyresortowych w przyszłym tygodniu.

- Jest pewne, że od 1 stycznia 2008 r. obniżone stawki VAT będą obowiązywać - zapewnił Jakub Lutyk.

Z propozycją przedłużenia okresów przejściowych do końca 2010 roku wystąpiła Komisja Europejska, uznając, że do tego czasu kraje członkowskie muszą dojść do porozumienia w sprawie kompleksowej reformy systemu VAT w UE.

Komisja Europejska zamierza w II połowie 2008 r. przedstawić konkretną propozycję legislacyjną, która uporządkuje kwestię VAT w UE. Polska będzie mogła w toku dyskusji próbować zagwarantować sobie przedłużenie po tej dacie prawa do stosowania obniżonej stawki np. w gastronomii albo na książki i czasopisma specjalistyczne.

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl

OPINIA

Tomasz Michalik

partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Zgoda ministrów państw UE powoduje, że mamy w zasadzie pewność, że szybko dojdzie do zmiany Dyrektywy 2006/112. Zmiana ta będzie oznaczać, że Polska uzyska formalną możliwość przedłużenia stosowania obniżonych stawek VAT. Dla przedłużenia od 2008 roku stosowania stawki 0-proc. na książki czy 7-proc. na usługi gastronomiczne wymagana jest albo nowelizacja ustawy o VAT, albo rozporządzenie ministra finansów. Zważywszy na to, że czasu jest niewiele, a ustawa o VAT, daje ministrowi delegację do obniżenia stawek VAT w drodze rozporządzenia, to najbardziej efektywnym rozwiązaniem będzie w tym przypadku rozporządzenie. Następnie - w ramach zwykłego procesu legislacyjnego, możliwe będzie przeniesienie rozwiązań z rozporządzenia do ustawy.