Spółki, które zakupią choinki i ozdoby choinkowe, wydatek na ten cel muszą odpowiednio rozliczyć w księgach rachunkowych. W tym celu należy zwrócić uwagę również na przepisy podatkowe.

Katarzyna Paterek, księgowa z Auxilium, zwraca więc uwagę, że tego typu zakupy, zgodnie z 15 ust. 1 ustawy o CIT, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wynika to z faktu, że przyczyniają się pośrednio do wzrostu przychodów firmy. Świąteczne dekorowanie pomieszczeń biurowych i otoczenia firmy na okres Świąt Bożego Narodzenia stało się już niemal tradycją. Kształtuje to pozytywny odbiór firmy przez kontrahentów, klientów oraz osoby postronne, poprawia atmosferę. Koszty te można porównać z kosztami ponoszonymi na kwiaty doniczkowe lub obrazy kupowane do biur. Odróżnia je jedynie sezonowość i okazjonalność.

– Należy zwrócić uwagę, że dekoracje świąteczne nie mogą być przesadnie wystawne, ekskluzywne, zbytnio drogie – twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje, że w przeciwnym razie urząd skarbowy może zakwestionować takie wydatki, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Ekspert wyjaśnia, że zbyt wytworne dekoracje, umieszczane w pomieszczeniach dla określonej grupy klientów, nie mogłyby zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

Ewidencja rachunkowa związana z zakupami ozdób świątecznych powinna przebiegać w następujący sposób:

1. Faktura dokumentująca zakup: strona Wn konta 460 – Pozostałe koszty rodzajowe, strona Ma konta 202 – Rozrachunki z dostawcami.

2. Zapłata za ozdoby: strona Wn konta 202 – Rozrachunki z dostawcami, strona Ma konta 130 – Rachunek bankowy.

Katarzyna Paterek podsumowuje więc, że wydatki związane z wystrojem firmy kształtują pozytywny wizerunek firmy. Nie są one jednak wyrazem okazałości czy wystawności. Działania te wynikają z tradycji i zwyczaju, zatem nie powinny być zaliczane do kosztów reprezentacji. Wydatki takie stanowią w całości koszty uzyskania przychodów.

Ważne

Koszty związane z zakupami świątecznymi należy zaewidencjonować na koncie zespołu 4 – Pozostałe koszty rodzajowe, a w przypadku stosowania kont zespołu 5 jako koszty zarządu w cenach zakupu lub nabycia