Podatnik sprzedający nieruchomość, który musiał zapłacić opłatę planistyczną, nie uwzględni jej w kosztach uzyskania przychodów przy zbyciu nieruchomości. Chodzi o rozliczenie PIT.

– Opłatę planistyczną płacę po podpisaniu aktu notarialnego w związku ze sprzedażą nieruchomości. Przy obliczaniu podatku od sprzedaży nie mogę pomniejszyć przychodu o opłatę planistyczną. Jednym słowem, płacę podatek od opłaty – stwierdza w rozmowie z DGP pan Janusz.

Takie stanowisko prezentują urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów. Niezależni eksperci są podzieleni. Jedni twierdzą, że opłata planistyczna powinna być zaliczana do kosztów przy zbyciu nieruchomości. Inni, że nie. Oznacza to, że minister finansów powinien wydać interpretację ogólną w tym zakresie, żeby rozwiać wątpliwości.

Stanowisko resortu

W przesłanej DGP odpowiedzi Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że uzyskanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości następuje w dacie zawarcia umowy. W tej samej dacie powstaje też obowiązek podatkowy. Na ten moment określa się wysokość przychodu, jak też kosztów odpłatnego zbycia.

Tymczasem – jak wskazuje MF – należność z tytułu opłaty planistycznej może powstać wyłącznie po dacie uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia. Na dzień uzyskania przychodu opłata nie jest jeszcze należna ani wymagalna.

– Odpłatne zbycie nieruchomości nie daje automatycznie podstaw do poboru opłaty planistycznej. Uiszczona przez podatnika opłata planistyczna na rzecz gminy nie stanowi kosztu odpłatnego zbycia – podkreśla Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów.