Komisja Przyjazne Państwo proponuje ujednolicenie momentu powstania nadpłaty w podatku dochodowym i w VAT. W tym celu w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) uchylony ma zostać art. 73 par. 1 pkt 6, przewidujący odrębny moment powstania nadpłaty VAT. Zgodnie z tym przepisem nadpłata VAT powstaje nie w momencie zapłaty zawyżonego podatku, lecz z dniem złożenia korekty deklaracji obniżającej wysokość zobowiązania podatkowego, w związku ze zwiększeniem kwoty podatku naliczonego lub obniżeniem kwoty podatku należnego.

Takie uregulowanie powoduje, że niemożliwe jest zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowej na dzień zapłaty zawyżonego podatku

Staje się to możliwe dopiero na dzień złożenia korekty deklaracji. W rezultacie podatnik, który zadeklarował VAT należny w złym okresie rozliczeniowym, np. za wcześnie, musi płacić odsetki za zwłokę od zaległości za kolejny okres, które są naliczane do momentu złożenia korekty deklaracji za miesiąc powstania nadpłaty.

Proponowana nowelizacja zakłada, że obowiązek podatkowy w VAT, tak jak w podatku dochodowym, będzie powstawał z dniem dokonania zapłaty podatku nienależnego lub w wysokości wyższej od należnej.

Natomiast w przypadku, gdy podatnik za wcześnie pomniejszy podatek należny o VAT naliczony (np. w dacie wystawienia, a nie otrzymania faktury), odsetki od zaległości podatkowej naliczane będą tylko do momentu zapłaty podatku w wysokości wyższej od należnej za kolejny okres rozliczeniowy, a nie jak obecnie – do momentu złożenia deklaracji.

Pierwsze czytanie projektu na posiedzeniu sejmu odbędzie się dzisiaj.

Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r.