Wliczanie w koszty strat

Podatnik w ogóle nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody te nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. A zatem przedsiębiorcy niewykupujący ubezpieczenia autocasco dla firmowych samochodów narażają się na wiele negatywnych konsekwencji. W przypadku kradzieży samochodu nie będą mogli zaliczyć jego wartości do kosztów. Gdy dojdzie do wypadku – nie zaliczą do kosztów wydatków związanych z naprawą oraz nie odliczą VAT wykazanego na fakturze z warsztatu. Kosztem podatkowym będą jedynie wydatki związane z transportem uszkodzonego pojazdu.

Dla podatników ważna jest możliwość zaliczenia wartości skradzionego samochodu do kosztów uzyskania przychodów. Mogą tego dokonać ci przedsiębiorcy, którzy wykupili polisę autocasco. Ustawy podatkowe zawierają dwa inne ograniczenia dotyczące zaliczania do kosztów wartości utraconych środków trwałych. Dotyczą one:

● strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych (obejmującej także odpisy nieuznawane za koszty uzyskania przychodów),

● strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności.

UWAGA SKRADZIONY SAMOCHÓD

Przedsiębiorcy mogą wliczyć wartość skradzionego samochodu do kosztów uzyskania przychodów, jeśli wykupili polisę autocasco

Samochód wzięty w leasing

Niezależnie od tego, czy stanowi on od razu własność agenta (leasing finansowy) czy w okresie trwania umowy własność firmy leasingowej (leasing operacyjny – w tym odnawialny), rata leasingowa w pełnej wysokości stanowi koszt uzyskania przychodu nawet wtedy, gdy auto warte jest więcej niż 20 tys. euro. Poza tym koszty zawsze rozlicza się jak w przypadku samochodu stanowiącego własność firmy (według zasad wyżej określonych).

Raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu u korzystającego (łącznie z podatkiem VAT). Natomiast amortyzacja i składki ubezpieczeniowe stanowią koszt uzyskania przychodu do wartości pojazdu nieprzekraczającej 20 tys. euro.

Ponadto w odróżnieniu od pierwszej opłaty leasingowej oraz opłat miesięcznych (kwartalnych itd.), wartości końcowej nie należy jednoznacznie postrzegać jako jednorazowego kosztu uzyskania przychodów. Wykupienie środka trwałego należy bowiem traktować jako nabycie używanego przedmiotu, który należy amortyzować zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dla spółek z osobowością prawną) lub w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.