W ustawach o podatkach dochodowych skorzystanie z jednorazowej amortyzacja kupionego auta, uzależnione jest od uzyskania zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów potwierdzającego, że pojazd jest samochodem ciężarowym.

Jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 16902) okręgowe stacje kontroli pojazdów odmawiają wydawania zaświadczeń twierdząc, że wystawiają świadectwa na podstawie przepisów ustawy o VAT i nie są uprawnione do wydawania zaświadczeń na potrzeby podatku dochodowego. Wskazują też, że nabycie samochodu posiadającego wyciąg ze świadectwa homologacji, że jest on autem ciężarowym, nie powinno być potwierdzone dodatkowym zaświadczeniem.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację podkreśliło, że w przypadku samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów jest konieczne.

Niespełnienie tego wymogu powoduje, że na potrzeby podatku dochodowego taki pojazd będzie kwalifikowany jako samochód osobowy ze wszelkimi z tego wynikającymi konsekwencjami, np. brak możliwości skorzystania z jednorazowej amortyzacji.