Wartość bezpłatnej usługi fryzjerskiej, która przekracza 100 zł, stanowi dla osoby korzystającej z tej usługi przychód opodatkowany PIT.
Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, jak pod względem PIT rozliczyć bezpłatne wykonanie usług fryzjerskich na podstawie bezimiennych zaproszeń w ramach promocji i reklamy.
Według stołecznej izby bezpłatnie wykonana w ramach promocji i reklamy usługa fryzjerska na podstawie bezimiennego zaproszenia, w którym będzie określona wartość wykonywanej usługi na kwotę nieprzekraczającą 100 zł, będzie zwolniona od podatku dochodowego, co wynika z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy – jeżeli jednorazowo nie przekracza kwoty 100 zł, zwolniona jest od podatku dochodowego.