Wartość bezpłatnej usługi fryzjerskiej, która przekracza 100 zł, stanowi dla osoby korzystającej z tej usługi przychód opodatkowany PIT.
Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, jak pod względem PIT rozliczyć bezpłatne wykonanie usług fryzjerskich na podstawie bezimiennych zaproszeń w ramach promocji i reklamy.
Według stołecznej izby bezpłatnie wykonana w ramach promocji i reklamy usługa fryzjerska na podstawie bezimiennego zaproszenia, w którym będzie określona wartość wykonywanej usługi na kwotę nieprzekraczającą 100 zł, będzie zwolniona od podatku dochodowego, co wynika z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy – jeżeli jednorazowo nie przekracza kwoty 100 zł, zwolniona jest od podatku dochodowego.
Również wykonana bezpłatnie usługa fryzjerska na podstawie bezimiennych zaproszeń w ramach promocji i reklamy, w których nie będzie określona wartość wykonywanej usługi, będzie zwolniona od PIT, jeżeli wartość wykonanej usługi nie przekroczy 100 zł. Natomiast w sytuacji gdy wartość wykonanej usługi przekroczy 100 zł, będzie stanowić ona dla otrzymującego przychód podlegający opodatkowaniu.
Wartość wykonywanej usługi stanowić będzie dla otrzymującego nieodpłatne świadczenie i będzie podlegać opodatkowaniu PIT jako przychód z innych źródeł.
Tym samym świadczeniodawca zobowiązany będzie do sporządzenia informacji PIT-8C o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku przekazać podatnikom oraz urzędom skarbowym, właściwym według ich miejsca zamieszkania. Natomiast podatnik, dla którego wystawiona zostanie informacja PIT-8C, powinien w swoim zeznaniu rocznym uwzględnić kwotę przychodu wynikającą z tej informacji.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 października 2009 r. (nr IPPB2/415-452/09-4/MK).
100 zł to wartość darmowej usługi, która jest zwolniona z podatku dochodowego