Osoby, które nawzajem świadczą bezpłatne usługi, nie podlegają opodatkowaniu.
Kwestia opodatkowania bezpłatnych usług świadczonych wzajemnie nabrała rozgłosu w związku z istnieniem banków czasu. Jak wiadomo, banki czasu to lokalne bądź sąsiedzkie grupy ludzi, którzy nawzajem świadczą pomoc. Świadczenie usług i korzystanie z udzielanej pomocy w ramach banku czasu jest dobrowolne i bezpłatne. Czy fiskusa interesują tego typu usługi?

Bezpłatna współpraca

Interpretacja katowickiej izby (z lipca 2008 r.) dotyczy banków czasu, a więc form współpracy pomiędzy osobami, najczęściej polegających na świadczeniu sobie drobnych przysług, pomocy w wykonywaniu codziennych obowiązków na zasadzie wzajemności. Takie formy współpracy, zwane bankami czasu czy mniej formalnie zwykłą pomocą sąsiedzką, istnieją, rzec można, od zawsze i nie były przedmiotem zainteresowania fiskusa.
Natomiast przepisy regulujące opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń funkcjonują od początku lat 90. i nieznane są przypadki, w których byłyby przez służby podatkowe wykorzystywane do opodatkowania osób, które świadczą sobie pomoc sąsiedzką czy przyjacielską. Element wzajemności stanowi element zasadniczy dla funkcjonowania mechanizmu banków czasu.
Nieodpłatne świadczenie zachodzi wówczas, gdy nie istnieje wzajemność, czyli w przypadku gdy świadczeniobiorca nie świadczy wzajemnej usługi świadczeniodawcy. Zatem w przypadku gdy strony świadczą sobie usługi wzajemnie, nie zachodzi nieodpłatne świadczenie, a zatem także nie powstaje obowiązek podatkowy.

Wycena pracy

Inną kwestią, poruszoną w interpretacji, są zasady wyceny godzin świadczonych wzajemnie usług. Otóż pytanie podatnika dotyczyło zasad, według których należy wyceniać godziny wzajemnie świadczonych usług.
W wydanej interpretacji izba wyjaśniła, że zastosowanie tu mają ogólne zasady, jakie wynikają z obowiązujących przepisów, a dotyczą ustalania wartości pieniężnej nieodpłatnych świadczeń. Nie wskazano w interpretacji, że bank czasu czy osoby, które wzajemnie świadczą sobie określone usługi, są zobowiązane do wyceniania wszystkich wzajemnych usług dla celów podatkowych. Taka sytuacja może mieć miejsce jedynie wyjątkowo, biorąc pod uwagę istotę działania banków czasów czy świadczenia sobie drobnych przysług, gdy pomiędzy świadczeniami następuje niewspółmierność ich wartości.
Bank czasu
Bank czasu to instytucja polegająca na wymianie różnorodnych usług przez prywatne osoby, które rozliczają się bezgotówkowo. W ramach banku czasu jego uczestnicy mogą wymieniać swój czas i umiejętności na czas i umiejętności innych osób.
Ważne
Z nieodpłatnym świadczeniem mamy do czynienia wtedy, gdy nie płacimy za coś, za co w normalnych warunkach rynkowych musielibyśmy zapłacić
Więcej www.isnet.katowice.pl