Zasady wydawania zaświadczeń przez organy podatkowe zostały uregulowane w Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o ten dokument.

Minister finansów wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. W myśl nowych przepisów zgodnie z dyspozycją zawartą we wniosku zaświadczenie ma być przekazane wnioskodawcy przebywającemu za granicą za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego. Organ podatkowy przesyła wówczas to zaświadczenie do tego przedstawicielstwa lub urzędu w celu doręczenia podatnikowi po pobraniu opłaty konsularnej. Rozporządzenie wchodzi w życie 6 listopada 2009 r.