Jak pokazały ostatnie tygodnie, podsłuchiwany może być każdy i wszędzie. Lista organów uprawnionych do stosowania podsłuchów jest imponująca. I co ciekawe, nie znajdują się na niej tylko służby specjalne. Podsłuchy mogą stosować m.in. organy podatkowe.

Zazwyczaj stosuje je wywiad skarbowy w sprawach o przestępstwa podatkowe, choć dane z podsłuchów mogą być również wykorzystane w postępowaniach podatkowych. Jak często stosowane są podsłuchy w sprawach podatkowych? Ministerstwo Finansów i urzędy kontroli skarbowej poinformowały nas, że są to informacje tajne. Z nieoficjalnych rozmów ze skarbowcami wiemy, że są stosowane.

Kontrola operacyjna

Do prowadzenia podsłuchu uprawnione są organy kontroli skarbowej w ramach tzw. kontroli operacyjnej. Jak podkreśla Grzegorz Maślanko, partner podatkowy, radca prawny w Grant Thornton Frąckowiak, stosowanie podsłuchów może mieć miejsce tylko przy poważniejszych przestępstwach, gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo zachodzi prawdopodobieństwo, że będą nieskuteczne lub nieprzydatne.

– Kontrola operacyjna nie powinna trwać dłużej niż trzy miesiące, ale może być przedłużona o kolejne trzy miesiące, a czasem może trwać jeszcze dłużej – stwierdza Grzegorz Maślanko.

Dodaje, że nagrania rozmów powinny być przekazane organom prowadzącym stosowne postępowania, a w razie ich nieprzydatności powinny być niezwłocznie komisyjnie i protokolarnie zniszczone.

Zdaniem Agnieszki Tałasiewicz, partnera w Ernst & Young, podsłuch może być wykorzystywany w sprawach podatkowych na kilka sposobów. Może być np. dowodem w postępowaniach o przestępstwa skarbowe na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego oraz kodeksu postępowania karnego.

– Ta możliwość będzie mieć zastosowanie m.in. przy przestępstwach dotyczących mienia znacznej wartości, czyli obecnie ponad 152 tys. zł – wylicza Agnieszka Tałasiewicz.

Wskazuje też, że kolejną podstawą do zastosowania podsłuchu są przepisy o wywiadzie skarbowym, dające możliwość stosowania podsłuchu w sprawach skarbowych o wartości przekraczającej 50-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 63,8 tys. zł.

– Osobie, w stosunku do której była stosowana kontrola operacyjna, nie udostępnia się materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania – podkreśla Maciej Grela, doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel.