Wywiad skarbowy może podsłuchiwać podatników podejrzanych o przestępstwa. Materiały z podsłuchów mogą być również dowodem w postępowaniach podatkowych. Podatnicy w ramach obrony mogą kwestionować legalność i wiarygodność podsłuchów.
Jak pokazały ostatnie tygodnie, podsłuchiwany może być każdy i wszędzie. Lista organów uprawnionych do stosowania podsłuchów jest imponująca. I co ciekawe, nie znajdują się na niej tylko służby specjalne. Podsłuchy mogą stosować m.in. organy podatkowe.
Zazwyczaj stosuje je wywiad skarbowy w sprawach o przestępstwa podatkowe, choć dane z podsłuchów mogą być również wykorzystane w postępowaniach podatkowych. Jak często stosowane są podsłuchy w sprawach podatkowych? Ministerstwo Finansów i urzędy kontroli skarbowej poinformowały nas, że są to informacje tajne. Z nieoficjalnych rozmów ze skarbowcami wiemy, że są stosowane.