Opodatkowanie uzyskanej nagrody czy wygranej zależy przede wszystkim od rodzaju konkursy czy gry, wysokości wartości wygranej oraz przedmiotu wygranej. Inaczej opodatkowane są wygrane w konkursach ogólnodostępnych ogłaszanych w mediach, a inaczej w salonach gier i kasynach, a jeszcze inaczej w loteriach czy zakładach wzajemnych.

Gry losowe

Przepisy podatkowe określają, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot zgodnie z przepisami o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Inaczej jest jednak w przypadku gdy wygrane pochodzą z gier liczbowych, loterii pieniężnych, gier telebingo, zakładów wzajemnych, czy loterii promocyjnych, loterii audioteksowych i loterii fantowych organizowanych przez podmioty określone wyżej. Takie wygrane są wolne od podatku, o ile jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł.

Konkursy w mediach

W przypadku wygranych w konkursach i grach organizowanych lub emitowanych, czy ogłaszanych przez środki masowego przekazu, tj. prasę, radio i telewizję, wolne od podatku dochodowego są te nagrody i wygrane, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł.

Takim samym zwolnieniem objęte są wartości wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagrody związane ze sprzedażą premiową. Przy czym należy podkreślić, że zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Takie zwolnienie z podatku oznacza, że jakakolwiek otrzymana wygrana czy nagroda w konkursie organizowanym np. przez wydawcę jakiegoś czasopisma, czy ogólnodostępne stacje radiowe lub telewizyjne, nie jest opodatkowana i nie wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego.