Wygrana w konkursie czy loterii zawsze cieszy. Jednak wygraną trzeba podzielić się z fiskusem. Tylko od wygranych o niskiej wartości i niektórych gier hazardowych nie płaci się podatku.

Opodatkowanie uzyskanej nagrody czy wygranej zależy przede wszystkim od rodzaju konkursy czy gry, wysokości wartości wygranej oraz przedmiotu wygranej. Inaczej opodatkowane są wygrane w konkursach ogólnodostępnych ogłaszanych w mediach, a inaczej w salonach gier i kasynach, a jeszcze inaczej w loteriach czy zakładach wzajemnych.

Gry losowe

Przepisy podatkowe określają, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot zgodnie z przepisami o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Reklama

Inaczej jest jednak w przypadku gdy wygrane pochodzą z gier liczbowych, loterii pieniężnych, gier telebingo, zakładów wzajemnych, czy loterii promocyjnych, loterii audioteksowych i loterii fantowych organizowanych przez podmioty określone wyżej. Takie wygrane są wolne od podatku, o ile jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł.

Konkursy w mediach

Reklama

W przypadku wygranych w konkursach i grach organizowanych lub emitowanych, czy ogłaszanych przez środki masowego przekazu, tj. prasę, radio i telewizję, wolne od podatku dochodowego są te nagrody i wygrane, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł.

Takim samym zwolnieniem objęte są wartości wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagrody związane ze sprzedażą premiową. Przy czym należy podkreślić, że zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Takie zwolnienie z podatku oznacza, że jakakolwiek otrzymana wygrana czy nagroda w konkursie organizowanym np. przez wydawcę jakiegoś czasopisma, czy ogólnodostępne stacje radiowe lub telewizyjne, nie jest opodatkowana i nie wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego.Wygrane internetowe

Pewnym problemem może być kwalifikacja podatkowa wygranych i nagród przyznawanych w coraz bardziej popularnych konkursach internetowych. Ustawa o PIT nie wymienia w kategorii środków masowego przekazu internetu. W takim przypadku kwalifikacja podatkowa wymaga odwołania się do językowego znaczenia środków masowego przekazu. Co prawda klasyczna słownikowa definicja, za środki masowego przekazu uznaje prasę, radio i telewizję, ale już np. definicja encyklopedyczna rozszerza znaczenie tego pojęcia. Zgodnie z nią środkami masowego przekazu są urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, internet.

Wygrane i nagrody w konkursach internetowych powinny zatem korzystać ze zwolnienia podatkowego, o ile wartość wygranych nie przekracza 760 zł.

Interpretując znaczenie wyrażenia środki masowego przekazu trzeba również odnosić się do dostępności i powszechności danego kanału przekazu. Dlatego organy podatkowe mogą uzależniać zastosowanie zwolnienia podatkowego właśnie od dostępności danego kanału przekazu. W takim przypadku konkursy organizowane na stronie internetowej skierowanej tylko do określonej grupy odbiorców, albo uczestnictwo, w których wymaga spełnienia określonych warunków, tj. np. posiadania hasła dostępu, mogą zostać uznane przez organy podatkowe jako nie spełniające kryteriów znaczeniowych środków masowego przekazu i w konsekwencji wygrane w nich uzyskane nie będą korzystać ze zwolnienia.

Wysokość podatku

A co w przypadku gdy wartość wygranych w konkursach czy grach przekracza graniczną kwotę 760 zł lub 2280 zł? Wtedy taka wygrana obciążona jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 proc. wygranej lub nagrody. Podatek płatny jest od całej wartości wygranej, a nie tylko od nadwyżki.

Podatek ten jest pobierany przez płatnika, tj. podmiot dokonujący wypłaty wygranej. Inaczej będzie jednak w sytuacji, gdy przedmiotem wygranych lub nagród nie są pieniądze. Wtedy to podatnik jest zobowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej lub nagrody.
Dochodów z konkursów, gier i zakładów wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej.

Podstawa prawna
- Art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a, 68; art. 30 ust. 1 pkt 2; art. 41 ust. 4, 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).