Podatnicy, którzy w 2009 roku opłacali składki ubezpieczeniowe, będą mogli uwzględnić je w rocznym zeznaniu PIT składanym do 30 kwietnia 2010 r. Składki na ubezpieczenie społeczne pomniejszą dochód, zdrowotne – podatek.
Odliczeniem, z którego może skorzystać każda osoba, która w roku podatkowym ponosiła wydatki na składki ubezpieczeniowe, jest możliwość uwzględnienia tych składek w rocznym zeznaniu PIT.
Podatnicy mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o faktycznie poniesione w danym roku podatkowym wydatki na sfinansowanie składek emerytalno-rentowych.