Rzecznik praw obywatelskich (RPO) wystąpił do ministra finansów z oficjalnym pytaniem, co resort robi, żeby wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK) w sprawie kas fiskalnych (K36/08). O niekonstytucyjności przepisów regulujących zasady zwolnienia z obowiązku posiadania kas fiskalnych Trybunał orzekł właśnie na wniosek RPO.

W piśmie przypomniano, że TK odroczył utratę mocy niekonstytucyjnego rozwiązania, ale tylko o dziewięć miesięcy. Przepis straci moc 23 kwietnia 2010 r. W związku z tym RPO poprosił o udzielenie informacji, czy zostały podjęte prace zmierzające do wykonania wyroku.

Przypomnijmy, że 16 lipca 2009 r. TK uznał, że obowiązujące jeszcze przepisy dotyczące kryteriów zwalniania z kas fiskalnych są nieostre, nieprecyzyjne i niedookreślone. Na ich podstawie nie można ustalić, jakie kryteria powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu podmiotów i czynności podlegających zwolnieniu od obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

O opóźnieniach resortu w pracach nad zmianami dotyczącymi kas fiskalnych pisaliśmy w Dzienniku Gazecie Prawnej w ubiegłym tygodniu. Minister finansów nie opracował jeszcze nowych przepisów o zwolnieniach. Ministerstwo opublikowało zaledwie założenia do nowelizacji ustawy o VAT.