Ministerstwo Finansów opublikowało założenia do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Wynikają z nich trzy zmiany. Pierwsza to wprowadzenie zakazu odliczania VAT od paliwa na trzy lata. Druga to zwiększenie limitu dla zwolnienia z VAT z 10 tys. euro (50 tys. zł) do 30 tys. euro (150 tys. zł). Trzecia dotyczy doprecyzowania delegacji dla ministra finansów do wydania rozporządzenia o zwolnieniach dla stosowania kas fiskalnych.

VAT od paliwa

Pierwszą ze zmian, którą chce wprowadzić ministerstwo, jest ograniczenie odliczania VAT od paliwa. Resort proponuje, aby przez trzy lata obowiązywał zakaz odliczania VAT od paliwa. Regulacja ta miałaby objąć paliwa do napędu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem pojazdów, które co do zasady przeznaczone są do działalności gospodarczej. To ograniczenie obowiązywałoby od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.

Limit obrotów

Kolejna zmiana, nad którą pracuje ministerstw, dotyczy limitu obrotów, po przekroczeniu którego podatnik musi rozliczać VAT. Obecnie limit rocznego obrotu uprawniający podatników do zwolnienia od podatku od towarów i usług wynosi 10 tys. euro (50 tys. zł).

Zdaniem ministerstwa, Polska w porównaniu do innych państw członkowskich ma jeden z najniższych limitów obrotu uprawniających do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku. W związku z tym, że istnieje możliwość podniesienia limitu, Polska wystąpiła o zgodę w tej sprawie. Limit ten miałby być podniesiony z 10 tys. euro do 30 tys. euro (z 50 tys. zł do 150 tys. zł). Jednak kwota 150 tys. zł byłaby wprowadzana stopniowo. Na rok 2010 limit obrotu wyniósłby 20 tys. euro (100 tys. zł), a na rok 2011 limit osiągnąłby wartość docelową 30 tys. euro (150 tys. zł).