Jeszcze tylko przez nieco ponad dwa miesiące będą obowiązywać dotychczasowe zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych dla pewnych grup podatników, np. lekarzy czy prawników. Niestety, Ministerstwo Finansów nie przygotowało jeszcze nowego projektu rozporządzenia, które zwolnienia by przedłużało.

Zamiast zająć się tymi regulacjami w pierwszej kolejności, MF ma inny priorytet. Otóż dopracowuje założenia do nowelizacji ustawy o VAT. Podkreślmy, nie jest to projekt nowelizacji ustawy o VAT, lecz jedynie założenia do zmian.

Ostatnie modyfikacje do założeń zostały opublikowane w poniedziałek. Zakładają one pewne zmiany dotyczące zwolnień dla kas. Jakie? Resort chce wprowadzić w ustawie o VAT szczegółową delegację dla ministra finansów, aby ten mógł wydać rozporządzenie o zwolnieniach ze stosowania kas. Dopiero po wprowadzeniu tego przepisu do ustawy o VAT MF zajmie się rozporządzeniem o kasach.

Trzeba przyznać, że minister finansów albo zapomniał o długości procesu legislacyjnego, albo jest niepoprawnym optymistą i zakłada, że w dwa miesiące uda się znowelizować ustawę o VAT – która musi przejść przez Sejm, Senat, prezydenta – oraz zostać opublikowana. Opublikować trzeba też będzie rozporządzenie o zwolnieniach z obowiązku stosowania kas fiskalnych. To ostatnie musi zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw najpóźniej 31 grudnia 2009 r. Jeśli czasu na ten proces zabraknie, już 1 stycznia 2010 r. wszyscy przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej będą musieli kupić kasy fiskalne i ewidencjonować obroty na tych urządzeniach.

To nie pierwszy taki przypadek. Niemal co roku rozporządzania o kasach wydawane są na ostatnią chwilę.

– Gdybym miał jednym słowem określić dotychczasowe rozporządzenia dotyczące kas rejestrujących, w kontekście metod ich wprowadzania, to bez wahania użyłbym słowa: spóźnione – komentuje Radosław Kowalski, doradca podatkowy w Kancelarii Doradcy Podatkowego.

Zakup kasy

Obowiązek ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas fiskalnych powinien obejmować wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jacek Pyssa, radca prawny współpracujący z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, wyjaśnia, że minister finansów może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania. I z uprawnienia tego korzystał, wydając kolejne rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych na przestrzeni ostatnich lat.

– Obecny zakres zwolnień, co do zasady, obowiązuje do 31 grudnia 2009 r. Nie oznacza to jednak, że wszyscy podatnicy zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych będą musieli zacząć stosować kasy od początku przyszłego roku. Minister przyzwyczaił nas praktyką ostatnich lat, że przepisy określające aktualny katalog zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych pojawiają się w ostatnim momencie – tłumaczy Jacek Pyssa.