Nasz czytelnik chciał uzyskać odpowiedź na pytanie od Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) drogą elektroniczną. W tym celu wysłał zapytanie e-mailem.

– Po trzech miesiącach KIP przysłała pismo, że nie ma uprawnień do wysyłania e-maili do podatników i zachęcał do zadania pytania telefonicznie – stwierdza nasz czytelnik. Jakich argumentów używa KIP?

Otóż powołuje się na rozporządzenie ministra finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. nr 112, poz. 770 z późn. zm.). Na jego podstawie dyrektorzy izb skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie, mogą wydawać w imieniu ministra finansów interpretacje indywidualne. Na pisemny wniosek zainteresowanego wydawane są w jego indywidualnej sprawie pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne). Jak podkreśla KIP, upoważnienie do wydawania w imieniu ministra finansów interpretacji indywidualnych nie obejmuje swoim zakresem udzielania informacji drogą elektroniczną. Jednocześnie KIP zastrzega, że o wydaniu interpretacji ogólnej decyduje minister finansów, a nie podatnik.

W związku z tym w piśmie do podatnika zasugerowano, aby ten w celu uzyskania szybkiej ogólnej odpowiedzi na pytanie podatkowe zadzwonił do informacji z telefonu stacjonarnego pod numer 0801 055 055 lub komórkowego (22) 330 03 30.