Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę ministra finansów na konieczność zmiany przepisów dotyczących ogólnych interpretacji podatkowych. W jego ocenie w przypadku ukształtowania się jednolitej linii orzeczniczej minister powinien obowiązkowo wydawać ogólną interpretację prawa. Automatyczna zmiana lub wydanie interpretacji z mocy prawa powinna dotyczyć przypadków, gdy Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje uchwały. W takich sytuacjach przepisy powinny zobowiązywać resort finansów do wydania lub zmiany swojego stanowiska, zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych. Zdaniem rzecznika tylko w ten sposób można zrealizować postulat zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe, zawarty w przepisie będącym podstawą do wydawania interpretacji ogólnych.

W wystąpieniu wskazano, że obecnie Ordynacja podatkowa nie stanowi, kiedy minister finansów powinien zinterpretować przepisy. Ustawa nie zawiera żadnych kryteriów oceny, kiedy taka potrzeba zachodzi. Rzecznik podkreśla, że taki obowiązek nie ciąży na resorcie nawet w przypadku istnienia istotnych rozbieżności między praktyką fiskusa a orzecznictwem sądów administracyjnych.

Za niedopuszczalne uznał on nieuwzględnianie przez organy podatkowe wykładni przepisów potwierdzonej w utrwalonej linii orzeczniczej. Nieuwzględnianie stanowiska sądów powoduje, że podatnicy są zdezorientowani co do treści prawa i utrudnia im to prawidłową ocenę sytuacji.

Przypomnijmy, że ogólne interpretacje podatkowe nie dotyczą sprawy konkretnego podatnika. Jest to wykładnia prawa podatkowego, która wiąże wszystkie organy podatkowe.