Na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się (całkowicie, czyli bez względu na to, co i o jakiej wartości nabyto) od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Dotyczy to także nabycia nieruchomości oraz znajdujących się na niej ruchomości, czyli np. mieszkania i znajdujących się w nim mebli, sprzętu AGD i RTV itd.

Na złożenie oświadczenia będziemy mieli co do zasady sześć miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Czyli z reguły albo sześć miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku, albo od daty zarejestrowania u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć mieszkanie lub dom nabyte w spadku.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Mieszkania dla dalszej rodziny

Dla kogo ulga mieszkaniowa

Ulga tylko na 110 mkw.

Sprzedaży bez utraty ulgi

Sprzedaży przed zamieszkaniem

Jak wyliczany jest podatek od odziedziczonego mieszkania

Jak obliczyć podatek od odziedziczonego wyposażenia

Jak uwzględnić skutki utraty prawa do ulgi mieszkaniowej

Zobacz nowy dodatek Dziennika Gazety Prawnej: Ekspert GP