ORZECZENIE

Organy podatkowe zakwestionowały spółce z ograniczoną odpowiedzialnością rozliczenie VAT za miesiące od maja do grudnia 2004 r. Spółka zastosowała zerową stawkę VAT do trójstronnej transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Organy podatkowe zarzuciły jednak, że czeski pośrednik nie miał prawidłowego numeru identyfikacyjnego. Ściślej mówiąc numer widniejący na dokumentach, nie był numerem przyporządkowanym do czeskiej firmy. Odbiorcą towaru była firma z Austrii. Organy wskazały, że zgodnie z art. 42 ustawy o VAT posiadanie prawidłowego numeru identyfikacyjnego jest jednym z warunków zastosowania 0-proc. stawki VAT. Ponieważ pośrednik nie miał prawidłowego NIP, podatnik nie mógł jej zastosować.

Racji spółce nie przyznał wojewódzki sąd administracyjny. Oddalając skargę zgodził się z fiskusem, że warunkiem zastosowania zerowego VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów jest posługiwanie się przez kontrahentów europejskim numerem identyfikacyjnym. Czeski pośrednik nim nie dysponował.

W skardze kasacyjnej do NSA pełnomocnik spółki zarzucił naruszenie przepisów polskiej ustawy o VAT oraz unijnej VI Dyrektywy. Powołując się na zasadę neutralności VAT, podkreślał, że brak NIP nie jest wystarczającą przesłanką zastosowania zerowej stawki. Odbiorcą towarów była firma austriacka i to ona była zobowiązana do rozliczenia VAT w swoim kraju, co też uczyniła.

Sąd oddalił skargę kasacyjną. Bezpośrednim tego powodem były braki formalne skargi, co uniemożliwiło odniesienie się do meritum sprawy. Niemniej jednak w ocenie NSA z analizy orzecznictwa oraz piśmiennictwa z zakresu VAT wynika, że żaden z autorów nie dopatrzył się sprzeczności spornego w sprawie warunku zastosowania 0-proc. stawki VAT z prawem unijnym. Należy więc przyjąć, że zasady polskiej ustawy o VAT dotyczące numerów identyfikacyjnych przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów są uzasadnione i nie naruszają przepisów UE.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 979/07

Ważne!

Zasady polskiej ustawy o VAT dotyczące numerów identyfikacyjnych przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów nie naruszają przepisów UE