Wszystkich podatników, którzy cieszyli się, że w 2010 roku skończy się dla nich koszmar wpłacania w grudniu podwójnej zaliczki, równocześnie za listopad i grudzień, czeka niemiła niespodzianka.

Resort finansów opracował projekt zmian w przepisach, który przesuwa moment wejścia w życie nowych przepisów z 2010 na 2012 rok. Nowe przepisy, których moment wejścia w życie ma być przesunięty, przewidują, że wpłata ostatniej zaliczki odpowiednio na podatek dochodowy od osób prawnych oraz na podatek dochodowy od osób fizycznych będzie dokonywana do 20 dnia pierwszego miesiąca (kwartału) następnego roku podatkowego od faktycznie uzyskanego dochodu za miesiąc grudzień (względnie IV kwartał). W obowiązującym stanie prawnym ostatnia zaliczka za rok podatkowy wpłacana jest przez podatników w wysokości równej wysokości zaliczki uiszczonej za miesiąc listopad (III kwartał) do 20 grudnia danego roku.

Dzięki przesunięciu wejścia w życie zmian w ustawie o CIT resort finansów spodziewa się zaoszczędzić 2 mld zł w budżecie na rok 2010. W przypadku ustawy o PIT o oszczędnościach już się nie mówi.

Nowe przepisy, aby mogły wejść w życie, muszą być opublikowane w Dzienniku Ustaw najpóźniej 30 listopada.