Zbliża się termin wyboru rozliczeń kwartalnych w podatku dochodowym dla małych podatników. Od 22 maja małym podatnikiem jest przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych równowartości 1,2 mln euro (dla 2009 roku to 4,053 mln zł). Poprzednio limit ten wynosił 800 tys. euro (2,702 mln zł). Podatnicy, którzy w związku z tą zmianą stali się małymi podatnikami, mogą wpłacać zaliczki kwartalne na podatek dochodowy, począwszy od III kwartału 2009 r. Aby z tej możliwości skorzystać, do 20 sierpnia 2009 r. muszą o tym zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego.

Wojciech Sawicki, starszy konsultant w Accreo Taxand, zwraca uwagę, że ustawodawca przewidział, że wraz ze zmianą limitów powstanie nowa grupa małych podatników. Nowi mali podatnicy będą mogli wpłacić zaliczki w systemie kwartalnym za dwa ostatnie trymestry 2009 roku. Ponadto nowi mali podatnicy będą mogli kontynuować kwartalne rozliczanie zaliczek, pod warunkiem że w 2009 roku nie przekroczą nowych limitów.

– Rozliczanie zaliczek w sposób kwartalny może być korzystne dla małych podatników, ponieważ ma bezpośredni wpływ na zwiększenie płynności finansowej – podpowiada Wojciech Sawicki.

Dodaje, że aby skorzystać z kwartalnego rozliczenia zaliczek jeszcze w 2009 roku, nowi mali podatnicy muszą do 20 sierpnia złożyć odpowiednią informację u właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

– Niezłożenie informacji o zamiarze rozliczania zaliczek kwartalnie spowoduje, że nowi mali podatnicy utracą w 2009 roku prawo do kwartalnego rozliczania zaliczek – wyjaśnia ekspert Accreo Taxand.

Wskazuje również, że jeżeli po 31 grudnia 2009 r. okaże się, że podmiot, który nie złożył zawiadomienia do 20 sierpnia, nadal mieści się w limicie przewidzianym dla małych podatników, będzie przysługiwało mu prawo wyboru wpłacania zaliczek kwartalnie w 2010 roku. Aby z tego prawa skorzystać, podatnik będzie musiał pamiętać o złożeniu odpowiedniego zawiadomienia u właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 lutego 2010 r.

– W przeciwnym razie również przez cały 2010 rok podatnik będzie zobowiązany do miesięcznego rozliczania zaliczek w podatku dochodowym – podsumowuje Wojciech Sawicki.