Opublikowana wczoraj, 1 października, tabela kursów średnich Narodowego Banku Polskiego pozwala obliczyć limity podatkowe obowiązujące na 2010 rok. Dotyczy to limitów określonych w euro dla VAT, PIT i CIT. Wczorajszy kurs euro wyniósł 4,2228 zł. Po dokonaniu obliczeń okazało się, że wszystkie limity podatkowe od przyszłego roku będą znacznie wyższe od obecnych. To skutek słabej złotówki i pewnych zmian w ustawach podatkowych.

Rozliczenia VAT

Limitu dla zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług nie trzeba już przeliczać. Wynosi on bowiem od 1 stycznia 2008 r. 50 tys. zł. Przed tą datą była to równowartość 10 tys. euro wyrażona w złotych. Do przeliczania tego limitu stosowany był również kurs z pierwszego dnia roboczego października.

Jednak z ustawy o VAT nie zniknęły wszystkie limity w euro. Nadal w euro określane są limity ustalane dla tzw. małych podatników. Za małego podatnika uważany jest podatnik VAT:

● u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro,

● prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 tys. euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł.

Oznacza to, że równowartość 1,2 mln euro wynosi 5 067 000 zł (1 200 000 euro x 4,2228 zł = 5 067 360 zł). W 2009 roku limit dla małych podatników stanowił równowartość 800 tys. euro i wynosi 2 702 000 zł.

Z kolei kwota graniczna wynosząca 45 tys. euro po przeliczeniu na złote wyniesie 190 026 zł. Po zaokrągleniu do 1 tys. zł limit ten będzie wynosił 190 000 zł. W 2009 roku limit ten był określany jako równowartość w złotych 30 tys. euro. Ta kwota w złotych i po zaokrągleniu to 101 tys. zł.