W przyszłym roku i w latach następnych kwota ulgi na dziecko nie ulegnie zmianie i tak jak w rozliczeniu za 2009 rok będzie wynosić miesięcznie 92,67 zł, czyli 1112,04 za cały rok.
Wysokość ulgi na dziecko począwszy od rozliczenia podatkowego za 2009 rok wynosi miesięcznie 92,67 zł i w kolejnych latach nie ulega zmianie. Wynika to z tego, że od 2009 roku obowiązuje stała kwota zmniejszająca podatek określona w pierwszym przedziale skali podatkowej, od której zależy wysokość ulgi.
Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2009 r. wprowadzona została dwustopniowa skala podatkowa ze stawkami 18 proc. i 32 proc. oraz kwotą zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł. Kwota ta w kolejnych latach podatkowych nie ulega już zmianie. Natomiast zgodnie z art. 27f ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), który reguluje zasady korzystania z ulgi prorodzinnej, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję rodziny zastępczej albo sprawował opiekę prawną. Miesięczna wysokość ulgi wynosi zatem 92,67 zł (556,02 zł/6) i w takiej wysokości będzie obowiązywała również w 2010 roku i w kolejnych latach.