Kontrola używania aut

Jak będzie wyglądała kontrola używania prywatnego przez pracowników służbowych samochodów?

ANNA MISIAK

Wprowadzenie określonych zasad ustalania przychodu z tego tytułu może skłonić organy podatkowe do wnikliwej analizy specyfiki, w jakiej działa dana firma i jej pracownicy. Spory mogą powstać co do tego, czy w danych okolicznościach posiadania samochodu służbowego przez pracownika mogą wystąpić sytuacje, w których użytkowanie samochodu służbowego prywatnie występuje z samego faktu jego udostępnienia. Wadą proponowanego rozwiązania dla pracodawców i pracowników byłby kierunek, kiedy w wyniku kontroli w innych firmach pracodawcy narzucają przychód pracownikom, mimo iż samochody nie są wykorzystywane prywatnie.

MAREK GADACZ

Dzisiaj nie są w stanie skutecznie tego kontrolować.

MAREK JAROCKI

Żeby coś skontrolować, najpierw trzeba będzie to precyzyjnie zdefiniować, a proponowana obecnie definicja „użytku prywatnego” jest niejasna: wprowadza się konstrukcję abstrakcyjnego związku pomiędzy użytkiem samochodu i działalnością gospodarczą udostępniającego. W efekcie nie wiadomo będzie, czy na przykład dojazd z domu do pracy to użytek prywatny czy służbowy.

MACIEJ GRELA

Największą bolączką wdrożenia tych przepisów jest problem skutecznego zweryfikowania tego, jak służbowe samochody są wykorzystywane.

MAREK KOLIBSKI

To nie jest takie łatwe. W poprzednich latach nie było kontroli policji. Zresztą teraz też jej nie będzie. W tym przypadku skuteczne kontrole to tylko kontrole bieżące, nawet dzienne. Zweryfikowanie prywatnego używania po czterech latach jest często niemożliwe.