Rozporządzeniem prezydenta rozpoznawaniem spraw dotyczących skarg na indywidualne interpretacje podatkowe wydawane przez ministra finansów ponownie zajmą się wszystkie wojewódzkie sądy administracyjne. Obecnie skargi te rozpoznaje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jako właściwy z uwagi na siedzibę organu wydającego interpretacje podatkowe. Co prawda w praktyce ich wydawaniem zajmują się cztery izby skarbowe, jednak robią to w imieniu ministra finansów. Wyraźnie przesądza o tym art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1998 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). To wynik wcześniejszych zmian w Ordynacji podatkowej, które taką kompetencję przekazały z naczelników urzędów skarbowych w ręce ministra finansów.

Zmiana ta spowodowała jednak to utrudnienie, że zamiast skarżyć się - jak miało to miejsce wcześniej - na interpretacje do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego dla województwa, w którym wnioskodawca mieszka, wszyscy bez względu na to, z jakiego regionu pochodzą, musieli skargi wysyłać do Warszawy.

Teraz z mocy rozporządzenia Prezydenta RP znów skargi składane będą do tego sądu administracyjnego, który jest właściwy dla województwa, w którym mieszka osoba skarżąca się na interpretację. Co więcej, do sądów tych mają też trafić skargi, które zostały złożone w warszawskim sądzie przed wejściem nowych przepisów w życie, a nadal czekają na rozstrzygnięcie. Nie dotyczyłoby to tylko przypadków, w których warszawski sąd wyznaczył już termin rozprawy.

Rozporządzenie datowane na 28 sierpnia 2008 r. ukazało się w Dzienniku Ustaw nr 163 pod poz. 1016. Wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu, czyli 11 października.