Podatnik, który za pieniądze ze sprzedaży mieszkania w Polsce kupił inne mieszkanie na terenie UE, mógł skorzystać ze starej ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Potwierdziły się nasze wcześniejsze analizy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł bowiem, że warunek wydatkowania pieniędzy w ramach ulgi mieszkaniowej obowiązującej do końca 2006 roku ze sprzedaży mieszkania na cele mieszkaniowe w Polsce był niezgodny z prawem unijnym. W stanie prawnym przed 1 stycznia 2007 r. podatnicy, którzy sprzedali mieszkanie, aby nie zapłacić podatku dochodowego, musieli wydatkować w ciągu dwóch lat środki z tej transakcji na inne cele mieszkaniowe w Polsce. Zdaniem sądu zwolnienie powinno obejmować także tych, którzy wydatkowali pieniądze ze sprzedaży na cele mieszkaniowe w UE. W omawianym wyroku podatnik sprzedał mieszkanie w kraju i pieniądze za nie przeznaczył w części na kupno mieszkania w Londynie.
Wyrok oznacza, że podatnicy, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji, a zapłacili podatek w Polsce, mogą skorygować swoje zeznanie roczne i wystąpić o zwrot podatku.
Od 1 stycznia 2007 r. ustawodawca zlikwidował warunek reinwestowania środków ze sprzedaży mieszkania na terenie Polski.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sygn. akt III SA/Wa 942/09