ANALIZA

Urzędy miast i gmin nie przekazują do urzędów skarbowych aktualizacji NIP, gdy podatnik wymienia dowód osobisty. Informują go jedynie, że ma 30 dni na przekazanie nowych danych fiskusowi.

– Po wymianie dowodu osobistego pracownica urzędu miasta poinformowała mnie, że muszę złożyć aktualizację NIP w urzędzie skarbowym – mówi w rozmowie z GP pan Michał z Pińczowa.

Postępowanie urzędnika było poprawne tylko w części. Urzędnik powinien uprzedzić o obowiązku aktualizacji danych podanych w NIP i poinformować, że takiej aktualizacji można dokonać za pośrednictwem urzędu, który wymienił mu dowód.

– Po wymianie dowodu osobistego osoba otrzymuje formularz aktualizacji z informacją, że po wypełnieniu może zostawić go w urzędzie, a my przekażemy wypełniony druk do urzędu skarbowego lub może sam przekazać wypełniony formularz do urzędu. Nie mieliśmy uwag do takiego rozwiązania – wyjaśnia Bolesław Tymolewski, skarbnik miasta Toruń.

Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów przypomina, że podatnicy PIT nieprowadzący działalności gospodarczej, dla których obowiązek aktualizacji danych wynika z faktu otrzymania dowodu osobistego, mogą aktualizować dane za pośrednictwem organu wydającego ten dowód. Organ ten zobowiązany jest do poinformowania podatnika o obowiązku złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego oraz do przekazania go naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni od dnia złożenia tego zgłoszenia.

Obowiązek aktualizacji

Każdy podatnik musi aktualizować dane objęte zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP. Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wskazuje, że wśród zgłoszonych danych muszą znaleźć się m.in. nazwisko, imiona, obywatelstwo, adres zamieszkania i zameldowania oraz rodzaj i numer dowodu tożsamości.

– Zmiany w którymkolwiek z tych elementów wiążą się z aktualizacją NIP (druk NIP-3) – stwierdza Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf Grzesiak.

Maciej Grela, doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel, dodaje, że w przypadku gdy obowiązek złożenia aktualizacyjnego NIP wynika z faktu otrzymania dowodu osobistego, przepisy ułatwiają sposób postępowania dla osób nieprowadzących firm. Organ ewidencyjny powinien, po pierwsze, poinformować o obowiązku aktualizacyjnym. Po drugie, pośredniczyć w przekazaniu poprawionego zgłoszenia.