ANALIZA

Polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne będą identycznie opodatkowane. Opublikowane przez Ministerstwo Finansów założenia do projektu zmian w ustawie o CIT dostosują polskie przepisy do regulacji wspólnotowych. Obecnie uzyskiwane przez zagraniczne podmioty odsetki oraz dywidendy obciążone są 20- i 19-proc. stawką podatku dochodowego, podczas gdy polskie fundusze podatkiem obciążone nie są.

Zniesienie dyskryminacji

Projektowane zmiany w zakresie opodatkowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych są skutkiem postępowania Komisji Europejskiej wobec Polski.

Andrzej Paczuski, doradca podatkowy i partner w Kancelarii Paczuski & Taudul, wyjaśnia, że zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową. Ustawodawstwo danego państwa UE nie może przewidywać odmiennych skutków prawnych dla tych samych zdarzeń w zależności od miejsca siedziby podmiotu, którego zdarzenie dotyczy.

Ogłoszony przez MF projekt zmian w ustawie o CIT wychodzi więc naprzeciw oczekiwaniom KE.

Rodzaje funduszy

Które fundusze zagraniczne będą więc korzystać z podmiotowego zwolnienia z CIT? Jakub Żak, dyrektor w PricewaterhouseCoopers, tłumaczy, że chodzi m.in. o takie typy funduszy inwestycyjnych, jak fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte.

W opinii eksperta wszelkie fundusze inwestycyjne z siedzibą w innych krajach UE lub EOG, spełniające kryteria uznania ich za jeden z powyższych typów funduszy inwestycyjnych, powinny korzystać z rozważanego zwolnienia, jeżeli spełnią określone warunki. Wyłączone z tego będą jednak zagraniczne fundusze private equity (inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym).

Czy dotyczy to również specyficznych funduszy zamkniętych z siedzibą za granicą. Podmioty te w praktyce nie są instytucją zbiorowego inwes-towania w potocznym rozumieniu. Wiktor Szczypiński, starszy konsultant w PricewaterhouseCoopers, tłumaczy, że definicja zaproponowana przez MF obejmuje swoim zakresem również fundusze zamknięte tworzone dla celów indywidualnych inwestorów czy przedsiębiorców, pod warunkiem jednak że taki fundusz podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym ma siedzibę.

Zdaniem Andrzeja Paczuskiego, skorzystanie z rozważanego zwolnienia nie będzie też uwarunkowane udostępnianiem swojej oferty inwestorom w Polsce.