SONDA

Z rozliczenia VAT z tytułu importu towarów bez konieczności fizycznego wpłacania tego podatku na rachunek organów celnych skorzystało tylko kilkuset podatników. Przeważnie są to duże podmioty, obsługiwane przez wyspecjalizowane (tzw. duże) urzędy skarbowe. To wnioski z sondy przeprowadzonej przez GP w izbach skarbowych.

Wiele warunków

Zanim podatnik będzie rozliczał import w deklaracji VAT, musi uzyskać zgodę na stosowanie procedury uproszczonej. Według Beaty Sarny z Izby Skarbowej w Krakowie stosowanie uproszczonego sposobu rozliczania VAT jest uzależnione od spełnienia wielu warunków.

Renata Kostowska z Izby Skarbowej w Olsztynie wymienia, że jest to m.in. konieczność uzyskania zaświadczeń o niezaleganiu w składkach ZUS i w podatkach, przedstawienie zabezpieczenia w wysokości równej kwocie podatku, który ma być rozliczony w deklaracji podatkowej, powiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku na powyższych zasadach (później o rezygnacji).

– Po spełnieniu tych warunków VAT należny jest rozliczany w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy – stwierdza Beata Sarna.

Małe zainteresowanie

W całej Polsce zainteresowanie tym uproszczeniem jest niewielkie. Korzysta z niego w sumie kilkunastu podatników. Urzędy skarbowe woj. małopolskiego informują, że zainteresowanie taką formą rozliczenia jest znikome.

– Nawet zapytań w tym zakresie odnotowują niewiele – mówi Beata Sarna.