Dziś rozpoczyna się pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu. Priorytetem jest rozpatrzenie stanowiska Senatu do nowej ustawy o finansach publicznych. Jak wskazywał marszałek Sejmu Bronisław Komorowski na łamach GP nr 164/2009 ustawa stanowi podstawę do przygotowania budżetu państwa na 2010 rok i musi być uchwalona jeszcze w sierpniu. Do jej podstawowych założeń należy wprowadzenie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (uchwalany przez Radę Ministrów na cztery lata budżetowe) oraz zmiany organizacyjne w sektorze publicznym, tj. likwidacja gospodarstw pomocniczych oraz państwowych zakładów budżetowych. Porządek obrad Sejmu przewiduje również rozpatrzenie poprawek Senatu do nowej ustawy o Służbie Celnej, która ma zmodernizować i usprawnić funkcjonowanie tej formacji. Senatorowie wprowadzili do ustawy aż 40 zmian, m.in. przyjęli jednolite rozwiązanie dla funkcjonariuszy kobiet i mężczyzn, zezwalające na zwolnienie funkcjonariusza ze służby po osiągnięciu 65 roku życia (zamiast po osiągnięciu wieku emerytalnego, który jest różny dla kobiet i mężczyzn). Sejm najprawdopodobniej zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o VAT, który dostosowuje polskie przepisy do unijnych, m.in. Dyrektywy 2008/ 8/WE. Zakłada ona zmianę miejsca świadczenia usług w transakcjach w ramach Wspólnoty między podatnikami VAT z miejsca siedziby usługodawcy na miejsce siedziby usługobiorcy.