ZMIANA PRAWA

Przejrzystość finansów publicznych i lepszą kontrolę wydawania pieniędzy mają zapewnić rozwiązania opracowane przez rząd w nowej ustawie o finansach publicznych. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła sprawozdanie podkomisji z prac nad ustawą. Oznacza to, że projekt będzie mógł trafić do drugiego czytania w Sejmie. Podkomisja pracowała nad ustawą od grudnia 2008 r. Sprawozdanie zachowuje wszystkie podstawowe założenia projektu rządowego.

Projekt zakłada, że zlikwidowane mają być wszystkie gospodarstwa pomocnicze oraz państwowe zakłady budżetowe. Forma zakładu budżetowego ma być zachowana jedynie dla sektora samorządowego (np. gminy) i to w ograniczonym zakresie. Zakres działalności samorządowych zakładów budżetowych ma dotyczyć ściśle określonych dziedzin, tj. gospodarka mieszkaniowa i gospodarowanie lokalami użytkowymi, zaopatrzenie w wodę czy też unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Z projektu ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych wynika, że likwidacja państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych ma się zakończyć 31 grudnia 2010 r.

Nową formą organizacyjno-prawną będą agencje wykonawcze. Będą to państwowe osoby prawne działające na podstawie rocznego planu finansowego. Od 1 stycznia 2012 r. agencjami wykonawczymi staną się: Agencja Nieruchomości Rolnych, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Rezerw Materiałowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt wprowadza do polskiego systemu finansów publicznych Wieloletni Plan Finansowy Państwa sporządzany na cztery lata budżetowe i zatwierdzany przez Radę Ministrów. Nowe regulacje powinny wejść w życie przed 30 września, tak aby opracowanie oraz uchwalenie ustawy budżetowej na kolejny rok odbywało się już według regulacji nowej ustawy o finansach publicznych.