Do 30 września muszą złożyć dokumenty osoby, które chcą zdawać egzamin na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jeszcze w tym roku.

Harmonogram egzaminów na certyfikat księgowy opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów przewiduje w tym roku jeszcze dwa terminy, w których kandydaci mogą zweryfikować swoje umiejętności. Są to 26 - 27 września i 3 - 4 października. W każdym dniu w egzaminie udział może wziąć maksymalnie 90 osób. Decyduje kolejność wpływu podań.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości z 18 marca 2008 r. (Dz.U. nr 63, poz. 393) daje możliwość podejścia do egzaminu większej ilości osób. Zgodnie z nowymi przepisami osoby, które złożą wnioski o zakwalifikowanie do egzaminu do 30 września 2008 r. będą kwalifikowane i przystąpią do niego na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. nr 120, poz. 1022, z późn. zm.), czyli na starych zasadach.

Resort przyznaje, że przepis ten pośrednio nakłada na ministra finansów obowiązek wyznaczenia takiej liczby egzaminów, aby każda osoba, która złoży wniosek o zakwalifikowanie do niego w wymaganym terminie, mogła do niego przystąpić na dotychczasowych zasadach.

Ministerstwo pracuje nad nowym rozporządzeniem, które wejdzie w życie 1 stycznia 2009. Będzie ono zawierało nowe zasady przeprowadzania egzaminów.

Więcej na www.mf.gov.pl