Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 lipca 2009 r. (nr IPPB5/423-214/09-4/IŚ)

OPINIA

MAŁGORZATA DANKOWSKA

starszy konsultant w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek

W interpretacji izba potwierdziła dotychczasową wykładnię pojęcia kursu faktycznego dokonywaną przez organy skarbowe, a budzącą kontrowersje wśród doradców, że kurs faktyczny jest stosowany także wtedy, gdy nie dochodzi do rzeczywistej wymiany waluty. Na większą uwagę zasługuje jednak rozróżnienie momentu poniesienia i zapłaty kosztu odsetkowego dla celów podatkowych, oznaczające możliwość realizacji transakcyjnych różnic kursowych na spłacie odsetek. Izbę przekonała argumentacja, że nawet przy kosztach rozliczanych metodą kasową istnieje odrębność tych dwóch momentów. Dzięki temu możliwe jest efektywne ujęcie w kosztach odsetek nie po kursie NBP, ale po kursie sprzedaży banku z dnia spłaty, nawet gdy poniesienie i zapłata następują tego samego dnia.

Dodatkowo w interpretacji zezwolono także na rozpoznanie różnic kursowych przez polski zakład zagranicznej spółki, w sytuacji gdy odsetki spłacane są w walucie obcej przez centralę, a następnie alokowane do zakładu.