INTERPRETACJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, że aby odsetki od kredytu przeznaczonego na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki zależnej stanowiły dla podatnika koszt uzyskania przychodów, muszą zostać łącznie spełnione pewne warunki. Musi istnieć związek między poniesieniem kosztu a uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu podatnika. Poniesienie wydatku musi być połączone ze spłatą odsetek. Wydatki nie mogą być wymienione w katalogu, który nie pozwala uznać ich za koszt.

Jeśli te warunki są spełnione, odsetki od kredytu będą dla spółki kosztem.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 maja 2009 r. (nr IPPB3/423-107/09-2/AG)